O nas drukuj

6 stycznia 2022 roku odbyło się spotkanie opłatkowe pszczelarzy naszego koła, z mszą świętą w Orłowicach i spotkaniem opłatkowym w Zaciszu 

Zdjęcia znajdą państwo w galerii

___________________________________________________________________________________

 

Informujemy członków koła, jak i sympatyków, że odbywają się spotkania pszczelarzy w ostatni piątek każdego miesiąca w Sali Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Mirsku

___________________________________________________________________________________

5 stycznia 2020 roku odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe w kole z uroczystą mszą świętą z pocztami sztandarowymi Bolesławca oraz Lubania w Kościelniku, po mszy świętej uczestnicy udali się na poczęstunek w Zaciszu.

___________________________________________________________________________________

Na walnym zebraniu koła dnia 29 listopada 2019r. został wyłoniony nowy zarząd koła.

_______________________________________________________________________________________

Konflikt zakończony!  W dniu 30.08.2018r. zakończył się dwuletni konflikt jaki nasze Miejsko-Gmninne Koło Pszczelarzy w Mirsku prowadziło z byłymi członkami  Koła, którzy nas opuścili i założyli odrebny podmiot - Stowarzyszenie. Szkoda tylko, że ten spór musiał rozstrzygnąć Sąd, ale tak w życiu bywa -kiedy strony nie są w stanie się porozumieć, to nie pozostaje nic innego. Wszystko odzyskaliśmy, zgodnie z naszymi oczekiwaniami. O sporze trzeba zapomnieć i zacząć budować poprawne relacje, czego sobie i drugiej stronie życzymy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ubiegły rok 2016, był trudnym rokiem, dla nas pszczelarzy skupionych w Miejsko-Gminnym Kole Pszczelarzy w Mirsku. Część członków opuściło nasze Koło będące w strukturach Polskiego Zwiazku Pszczelarzy i należącego do Rejonowego Zwiazku Pszczelarzy w Jeleniej Górze, przystepując do innego Zrzeszenia Pszczelarzy. Przykro, że stało się to w 60 rocznicę naszego Koła, stąd i uroczystości były skromniejsze, od wcześniej zaplanowanych, ponieważ zorganizowali je członkowie, którzy opuścili nasze szeregi, chociaż zgodnie ze Statutem Związku Pszczelarzy formalnie byli jeszcze członkami naszego Koła do końca 2016r.

     Dzisiaj z Nowym Rokiem mamy już sytuację unormowaną. Zarzad Kóla na swoim pierwszym tegorocznym posiedzeniu  w dniu 02.01.2017r, podjął Uchwałę o wykluczeniu 14 członków Koła. Aktualnie na terenie naszego Miasta i Gminy działają dwa Koła Pszczelarzy, o czym informujemy wszystkich zainteresowanych. 

    Nasze Miejsko-Gminne Koło Pszczelarzy w Mirsku obecnie liczy 15 członków (Stan na 01.01.2017r.)

 

 

  PIEŚŃ PSZCZELARZA

 

1.Przed Twe ołtarze Ojcze na niebie,

Niesiemy dary pracowitych pszczół

I zapalamy świece woskowe ,

Niech ich blask sławi wciąż majestat Twój.

 

2.Tyś mądrość swoją rozlał po świecie ,

I życie pszczoły opatrzyłeś nią .

Dziś więc w podzięce  za  dobroć Twoją ,

Składamy wota które hołdem są.

 

3.Obroń  pasieki od grożnych chorób,

Głodu i klęski , co żywiołem zwiem.

I nas pszczelarzy osłoń  Swą dłonią,

I dniem i nocą  w swej opiece mniej.

 

4.Tak długo życie będzie istniało,

Dopóki będzie słychać brzękot pszczół,

O Panie Boże miej je w opiece ,

By  nie zaginął ani jeden rój.

 

 

Pieśń  śpiewana na melodię: Pod Twą obronę Ojcze na niebie śpiewana jest na  uroczystościach pszczelarskich podczas nabożeństwa kościelnego.

 

 

 

SZTANDAR MIEJSKO - GMINNEGO

KOŁA  PSZCZELARZY

W  MIRSKU